- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: El Campus :: Area de Sistemes d'Informació i Comunicacions

Programari disponible

Els membres de la UPV poden instal.lar-se en els equips personals l'antivirus de la UPV o utilitzar aplicacions Microsoft per a finalitats docents i d'investigació. A més, la UPV disposa d'aplicacions llicenciades que podeu executar des de qualsevol equip de les aules d'informatica.


Els equips de les aules d'informatica tenen unes aplicacions per defecte instal.lades. Per a poder traure partit de les seues prestacions del maquinari, el sistema operatiu és Windows 10 64 bits. A principis del curs academic 2012/2013 es va instal.lar la primera aula MAC en el Campus, la qual es va traslladar al Taller de Disseny (I2L7). Actualment, el Campus disposa de 12 aules d'informatica, 2 d'elles de lliure accés per als alumnes. Vegeu l'apartat 'Aules d'Informatica' per a més informació.


Les principals aplicacions instal.lades per defecte són:

  • Microsoft Office 2019 Professional 32 bits (Word, Excel, Access, Powerpoint, Visio, Project)
  • Matlab
  • Solidworks
  • Autocad
  • Autodesk 3ds Max Desing

Compta amb les aplicacions necessaries per a realitzar qualsevol treball o practica en ells (compressors, visor/creador de PDF, visor multimedia, editor grafic, navegadors...). Vegeu la llista completa de programari disponible.


A més d'aquestes aplicacions locals, dins del menú UPVNET existeixen moltes altres aplicacions pre instal.lades o que s'han d'instal.lar la primera vegada. La majoria d'aquestes necessiten d'un servidor de llicencies al qual es connecta per a obtenir el permís d'utilització. Com que hi ha un nombre limitat de llicencies per cada aplicació, pot donar-se el cas de no poder utilitzar l'aplicació.


Maquina Virtual:

Algunes aplicacions que no s'executen a l'entorn de Windows 10 s'han instal.lat en una maquina virtual.


Per a iniciar la maquina virtual cal executar el 'VMWare Player' i seleccionar en 'File | Open' la maquina virtual 'Micro XP 0.92' que es troba en C:\_Maquina Virtual.


Les aplicacions instal.lades en la maquina virtual són:


A3Con
ADGIP
CADMGIP 2007
Conducción
Convección
Dyane 4
Epanet 2
PDGIP 2015a
POM-QM v3.2
Siciclo 10
Thermo (complemento Excel)
Toberas
Turbinas

Aplicacions per a equips personals:

Els usuaris membres de la UPV tenen a la seua disposició una serie de programari. El més destacat és l'antivirus corporatiu ESET NOD32 disponible en la carpeta ANTIVIRUS de la unitat U: (\HADES\EPSA). Sera necessari establir una connexió VPN amb la UPV per a poder instal.lar l'antivirus. Més informació a infoacceso.upv.es.


A software.upv.es estan totes les aplicacions que els diversos col.lectius de la Universitat podran utilitzar. És necessari validar-se per a tenir accéso.


DreamSpark. Només podra utilitzar-se amb finalitats educatives, i en cap cas per a recerques amb finalitats lucratives ni per a gestionar la infraestructura dels centres o departaments.


Més informació:


La ciutat d´Alcoi
Acte de Graduació 2015
Paelles 2016 a la Glorieta
L

EMAS (Obri nova finestra)