- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: El Campus

Història del Campus d'Alcoi

El campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València té els seus orígens en la Real Fàbrica de Panys d'Alcoi (RFPA), organisme que durant la segona meitat del segle XVIII i primera dècada del XIX va emprendre una decidida política de renovació i industrialització promovent contractes a tècnics estrangers i experts en processos de tintures i equipament. A més va fomentar l'enviament de comissionats a diferents llocs a fi d'introduir innovacions i incorporar noves maquinaries de filatura.


Segle XIX

Durant la segona decada del segle XIX es van produir turbulents successos antimaquinistes originats pel rebuig dels treballadors a la introducció de nous metodes de producció que eliminaven gran part del treball manual. Aquests esdeveniments units al fet que, pese a l'esforç realitzat per la RFPA, la indústria d'Alcoi no aconseguia estar al dia en el desenvolupament tecnologic. Van mostrar la necessitat de crear un centre d'estudis superiors capaç de generar tècnics especialistes amb forta preparació teorica - practica, capaces de dirigir una moderna fabrica textil.


Així també, la real Fabrica de Panys d'Alcoi va manifestar la seua preocupació de dependre de tècnics estrangers i va arribar a la conclusió que era necessari formar tècnics que, després d'una preparació teoric - practica, foren capaces de dirigir competentment les diferents seccions d'una fabrica textil moderna i mecanitzada.


La idea es va concretar en la sessió del dia 29 d'octubre de 1828, en la qual la Real Fabrica va acordar crear i mantindre a les seues expenses uns estudis de preparació industrial, que diria Establiment Científic - Artístic, conegut amb el nom de “Escola de la Bolla”, nom que pren de l'antiga casa gremial de l'entitat fundadora, denominada així perque en ella es bollaven els panys.


El projecte es va dur a terme sense demora i es va posar en marxa a l'any següent. Es van crear quatre càtedres en les quals s'impartien les següents assignatures: Saber llegir, escriure i nocions de comptabilitat, en la primera càtedra; Aritmètica i Algebra, en la segona; Geometria, Mecànica, Física i Diseny Geomètric aplicat a les Arts, en la tercera; i Química en la quarta càtedra. L'Establiment Científic - Artístic va durar tan sols cinc anys.


Per la Reial orde de 1853 es creen en Espanya tres centres d'ensenyament tècnic sent la d'Alcoi un d'ells. Es van reprendre els estudis de caracter oficial, sota la denominació de “Escola Industrial Elemental”, subvencionada amb fons estatals, municipals i industrials. A partir d'aquest moment la intervenció estatal és creixent i decisiva. El RD de 30/8/1862 concedeix a aquesta Escola l'expedició de títols, primer de perit químic i després de mecànic. Aquest tipus d'escoles va ser suprimit posteriorment, pero Alcoi va continuar en la seua obstinació i la seua Escola va funcionar com a únic centre dedicat a aquesta classe d'estudis tècnics.


Romeria a la Font Roja
Pistes de pàdel de la zona esportiva
Inauguració nomene edifici "Georgina Blanes"
Alumnes en una aula de l

EMAS (Obri nova finestra)