- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: El Campus

Història del Campus d'Alcoi

Integració en la Universitat Politècnica de València

En 1972 s'integra en la Universitat Politècnica de València com “Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Alcoi” (EUITIA).


Des de 1983 s'imparteixen 5 especialitats: Química, Mecànica, Elèctrica, Tèxtil i Electronica Industrial.


Amb l'entrada en vigor de la LRU en 1986, la Universitat adquireix una nova estructura interna que la reorganitza en organs col.legiats, anomenats departaments. Donada aquesta nova estructura i la singularitat que l'Enginyeria Tèxtil representa dins de la UPV, se situa la seu central del Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera a Alcoi.


Des de 1991, s'imparteixen, en el departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera, cursos de Doctorat (3r cicle).


En el curs 1993/94 s'inicien els estudis d'enginyer Tècnic en Telecomunicacions, especialitat Telemàtica. En el curs 1994/95 cal sumar una nova titulació, la d'Enginyer Superior en Organització Industrial (2o cicle), la qual cosa confereix a aquesta Escola Universitària d'Alcoi un rang superior. Per aixo el 19 de juliol de 1994, el Consell interuniversitari aprova el nou rang i passa a denominar-se de manera definitiva Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA), segons el que es disposa en el DOGV no 2423 de 9/1/1995.


En el curs acadèmic 1995/96, a més de les titulacions esmentades (totes elles amb nous plans d'estudi iniciats en el curs 1993/94) cal sumar una nova, la d'Enginyer Tècnic en Disseny Industrial. El curs 1997/98 va començar amb la Llicenciatura en Administració i direcció d'empreses.


Plaça Ferrándiz i Carbonell (1920)

Des de febrer de 1998 el campus d'Alcoi ha ampliat les seues instal.lacions amb un nou edifici rehabilitat d'una antiga fàbrica tèxtil de principis del segle XX, l'edifici de Ferrándiz. Des de 2006 es disposa d'un tercer edifici industrial de principis del segle XX, el de Carbonell, el qual es troba situat davant de l'edifici Ferrándiz. El conjunt format pels dos edificis constitueix un complex únic d'arquitectura industrial de principis del segle XX.Aniversari pèrits industrials d
Façana de l
Acte d´ Inauguració del Curs
Alumnes a la Biennal Internacional de Disseny de Saint-Étienne

EMAS (Obri nova finestra)