- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi ::

Catedres d'Empresa

Mitjançant l'oportú conveni, s'estableix una col·laboració permanent entre l'Escola i determinades empreses.


Aquesta col·laboració es tradueix en un doble benefici: per a la Universitat Politècnica de València, en desenvolupar accions complementaries a la formació reglada, prescrites per l'empresa, integrant els ensenyaments en el teixit empresarial i industrial i facilitant la participació de professionals destacats com a professors; i per a la propia empresa, en contribuir a la formació d'enginyers qualificats i ben formats en materies més afins als seus objectius, i obrir una via de coneixement i relació amb professors i laboratoris.


Les activitats es concreten en conferencies, jornades, congressos, publicacions, cursos “a la carta”, programes d'I+D, etc.CATEDRA ALCOI, CIUTAT DEL CONEIXEMENT:

Té per missió essencial el potenciar l'economia basada en la gestió del coneixement entre el teixit social i empresarial de la Ciutat d'Alcoi i la seua area d'influencia, com a factor crític determinant de la seua competitivitat territorial.


A aquest efecte, es desenvolupen activitats encaminades a la generació de criteris, a la formació dels responsables i directius d'empresa - actuals i futurs - i a la difusió dels coneixements que tinguen una especial importancia en l'adopció de decisions estrategiques en el marc empresarial, perque propicien canvis estrategics cap al disseny, la producció i la distribució de béns i serveis d'alt valor afegit per part de les empreses locals.CATEDRA SMART CITY:

La finalitat de la Catedra SMART CITY és la col·laboració i desenvolupament del projecte de ciutat intel·ligent de la ciutat. La principal iniciativa de col·laboració esta en el desenvolupament de plataformes de serveis que, recolzant-se en les principals tecnologies disponibles en l'actualitat, aconseguisquen definir un sistema de base de dades integrada en tots els processos claus de la ciutat.


Aquest objectiu principal se subdividira en objectius específics per a la realització de projectes que aconseguisquen un benefici a la ciutat i als ciutadans.AULA CAIXA ONTINYENT:

El passat 19 d'octubre de 2015 es va signar en el Campus d'Alcoi l'acord de col·laboració pel qual quedava formalitzada l'Aula Caixa Ontinyent.


Aquesta Aula té com a objectiu la creació d'un laboratori de disseny i fabricació digital, obert a la comunitat educativa, col·lectius diversos, empreses i la societat local en general, i que possibilita la realització de qualsevol idea, obra d'art, producte o maqueta, en els ambits artístics, d'enginyeria, arquitectura i vida quotidiana.AULA FORMACIÓ UNIVERSITARIA XATIVA:

Es va firmar el passat 24 de febrer de 2016.


La finalitat de l'Aula serà la promoció i desenvolupament d'activitats formatives no reglades i de divulgació i transferencia de coneixement en la localitat de Xativa i el seu entorn proxim.AULA MULTISCAN TECHNOLOGIES:

Es va firmar el passat 24 de maig de 2015.


La finalitat de l'Aula MULTISCAN serà la promoció i desenvolupament d'activitats de formació i de foment de l'ocupació de l'alumnat del Campus d'Alcoi de la UPV, enfocat en gran part a la creació d'un títol propi que permeta als alumnes del Campus adquirir coneixements de programació i de visió artificial que demanda l'empresa i el sector en general.AULA RIU SEC DE MUTXAMEL:

Es va firmar el passat 7 d'octubre de 2016.


La finalitat de l'Aula RIC SEC és la de rehabilitar el valor patrimonial de les infraestructures hidrauliques que posseeix el municipi de Mutxamel i amb elles tots els elements historics que les acompanyen així com la realització d'activitats formatives i de difusió del coneixement que conformen una oferta formativa i cultural de qualitat en la localitat.Més informació

Acte d´ Inauguració del Curs
Aniversari pèrits industrials d
Lliurament de diplomes als millors estudiants del Campus d´Alcoi
Claustre del Palacio Fortalesa del Marquès de Dosaigües d´Onil

EMAS (Obri nova finestra)