- -
Universitat Politècnica de València

campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: Investigació

Estructures d'investigació

La UPV organitza l'activitat investigadora i de transferència de tecnologia a través de diferents estructures. Entre aquestes, es poden citar els departaments universitaris, els instituts universitaris d'investigació i les estructures pròpies d'investigació (conegudes com EPI, que engloben tant els centres i instituts d'investigació com els centres en xarxa).


Completen aquesta sèrie els grups d'I+D+i, que constitueixen l'organització bàsica per al desenvolupament de la investigació i resulten de la lliure agrupació de PDI i d'un altre personal al voltant d'unes determinades línies d'experimentació.
DepartamentsDepartaments

A més de dedicar-se a la docència, els departaments promouen projectes d'investigació.


Instituts Universitaris d´Investigació del Campus d´AlcoiInstituts Universitaris d'Investigació

Centres rellevants d'intensa activitat dedicats a la investigació científica, tècnica i artística.


Estructures Pròpies d´InvestigacióEstructures Pròpies d'Investigació

La Universitat realitza diverses activitats per a difondre les seues investigacions al camp empresarial i a la societat en general.


Grups d´I+D+iGrups d´I+D+i

Constitueixen l'estructura bàsica per al desenvolupament de la investigació en la universitat.

EPSA Band
Acte de Graduació d
Classes de spinning
Alumnes egressats del curs 2019-2020

EMAS (Obri nova finestra)