- -
Campus d'Alcoi de la UPV

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: Investigació :: Estructures d'investigació del Campus d'Alcoi

Instituts Universitaris d'Investigació

Els instituts universitaris d'investigació són centres de gran rellevància i intensa activitat dedicats a la investigació científica, tècnica i artística. La seua creació és aprovada per la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'establit en la LOU.


Quant a la seua naturalesa, poden ser propis de la universitat -integrats per personal de la UPV i amb dependència exclusiva d'ella- o mixts, és a dir, creats en col·laboració amb altres organismes públics o privats mitjançant un conveni.
Instituts Universitaris propis


Centres d'Investigació


Instituts universitaris mixts i concertats


Paelles 2016 a la Glorieta
Activitats a la Cafeteria del Campus
Façana de l
Plaça Ferràndis i Carbonell

EMAS (Obri nova finestra)