- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: Perfils :: Premsa :: Notícies de la web

Camí de la petjada zero de carboni el 2050

La UPV, primera i única universitat espanyola amb el segell EMAS, redueix en més d'un milió d'euros la seua factura elèctrica en un any.

[ 21/02/2020 ]
Camí de la petjada zero de carboni el 2050

La Universitat Politècnica de València ha reduït en 1.217.438,48 euros la seua factura d'energia elèctrica en un any, la qual cosa suposa un 18’33% respecte a l'any anterior. Des de l'any 2010 la universitat ha aconseguit baixar el consum d'energia elèctrica en un 35’26%.

Per al rector de la institució acadèmica, Francisco Mora, aquest resultat es deu “d'una banda, a la bona acció de la Unitat de Medi Ambient, que ha dut a terme una estratègia central de condicionament d'edificis, canviar instal·lacions… i per una altra, a la de les persones, que estan molt més conscienciades”.

Aquest és sol un exemple de l'aposta decidida que ha fet la Universitat Politècnica de València pel medi ambient i la reducció de la seua petjada de carboni. Així la UPV s'ha compromès a ser carboni neutral l'any 2050 tal com va afirmar en la seua adhesió a la Carta sobre l'Estat d'Emergència Climàtica.

La UPV és una de les universitats europees amb un gran compromís mediambiental. Va ser la primera universitat espanyola amb un sistema de Gestió Ambiental verificat segons EMAS (maig de 2009). El Reglament Europeu EMAS és la més exigent de les normes existents en matèria de sistemes de gestió ambiental i ha de revisar-se anualment i revalidar-se cada tres anys. La UPV va optar per impulsar la millora contínua i el respecte pel medi ambient. “Com a Universitat hem de ser un referent, un exemple, en gestió de residus, en els consums, en l'eliminació del plàstic”, ha apuntat Mora.


Única universitat espanyola amb el segell europeu EMAS

Avui dia, la UPV és l'única universitat pública espanyola amb aquest segell de qualitat mediambiental. El Pla Estratègic UPV 2015-2020 inclou, entre els seus objectius, aconseguir ser una organització capaç de mesurar, reduir i difondre la seua petjada de carboni. Això permet l'establiment d'objectius anuals.

De fet, la UPV està inscrita en el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Alguna cosa que només han fet la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la de Saragossa, la Politècnica de Cartagena i la Universitat de Sant Jordi (Saragossa).

Així, des de l'any 2014, la UPV calcula la petjada de carboni de la seua activitat per als anomenats abast 1 i 2, i utilitza les eines de càlcul que estableix el ministeri. Aquest càlcul permet incloure, en el Sistema d'Indicadors Ambientals de la UPV, la petjada de carboni com un indicador ambiental global de la universitat.


Segell de reconeixement del Govern d'Espanya

Després de quatre anys consecutius de reducció de la seua petjada de carboni, la UPV ha aconseguit el segell que atorga el Govern d'Espanya, “Calcule, reduïsc”, per la reducció del 6,69% de la mitjana de la intensitat d'emissió en el trienni 2016-2018, respecte del trienni 2015-2017, per a l'abast 1+2.

Per al càlcul de la petjada de carboni s'estableixen tres nivells d'abast. Com a abast 1 es defineixen les emissions directes de Gasos d'Efecte d'hivernacle (GEI). Són les emissions que provenen de la combustió de les calderes, grups electrògens, vehicles de la UPV i combustible utilitzats en les activitats d'investigació i de serveis. També comptabilitza les fugides de gasos refrigerants de l'aire condicionat.

L'abast 2 són les emissions indirectes de GEI, associades a la generació d'electricitat adquirida i consumida per la UPV. En aquest abast s'inclou l'energia consumida de fonts renovables.

I, finalment, l'abast 3, és el que no s'inclou, de moment, en el càlcul de la petjada de carboni de la UPV i es refereix a “altres emissions indirectes”. Comptabilitza la mobilitat de la comunitat universitària, els viatges de treball amb mitjans externs, així com les emissions de GEI associades a les activitats realitzades per tercers o el consum de productes i serveis que la universitat adquireix.

La UPV estableix la reducció anual de la petjada de carboni a través dels objectius descrits en el Pla Ambiental de la UPV que, amb caràcter anual, la universitat estableix segons el Reglament EMAS.


Aposta decidida per la reducció d'emissions de Gasos Efecte d'hivernacle

Des del 2014, la majoria d'objectius establits han anat dirigits a reduir l'abast 2. Així s'estan millorat els envolupants dels edificis, que incideixen directament en la millora de l'eficiència energètica en l'ús de la climatització, s'estan canviat finestres i envans per a millorar l'aïllament dels edificis.

També s'ha assegurat que el 100% de l'electricitat subministrada a la UPV procedisca de fonts renovables o de cogeneració d'alt rendiment. S'ha inclòs aquest requisit ambiental en l'expedient de contractació de la UPV. I així, tota l'energia consumida per la universitat procedeix de l'empresa Nexus Energia. És una companyia que està controlada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. A més, s'ha optat per il·luminació a base de LED i s'han substituït i s'estan substituint, en alguns edificis, equips de climatització per uns altres més eficients.

En el cas de la UPV, la petjada de carboni és un indicador més que forma part del Sistema de Gestió Ambiental de la UPV, per la qual cosa anualment, una empresa acreditada verifica i valguda les dades de càlcul de la seua petjada de carboni.


Una conscienciació mediambiental que incideix en l'àmbit de la investigació

Cal destacar que tant la Comissió Europea, com el Govern d'Espanya tenen en compte, a l'hora d'avaluar projectes d'investigació, que la institució que els presente, estiga certificada segons EMAS i inscrita en el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni. Requisits que compleix la Universitat Politècnica de València.

Més informacióComparteix aquesta notícia o connecta amb el Campus d'Alcoi de la UPV en mitjans socials

Bookmark and Share


Notícies destacades


Podràs Podràs
Podràs triar la UPV per mil raons.
Màxima presencialitat possible Màxima presencialitat possible
Juan Ignacio Torregrosa López explica els detalls i novetats sobre el pròxim curs.
El primer és LoPrimero El primer és LoPrimero
Eres alumne preuniversitari i vols estudiar el curs que ve al Campus d'Alcoi de la UPV?
Màsters  Universitaris Màsters Universitaris
Obert el termini del 25 de maig al 12 de juny.
Beques i ajudes Beques i ajudes
Consulta les opcions oferides pel Ministeri, la GV i la UPV.
Cursos de valencià 2020-21 Cursos de valencià 2020-21
Nivells A2, B1, B2, C1 i C2. Inscripció fins al 18 de setembre.
Congrés Internacional de Direcció i Enginyeria de Projectes Congrés Internacional de Direcció i Enginyeria de Projectes
Finalitza la 24a edició del congrés.

EMAS (Obri nova finestra)