- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: Perfils :: Premsa :: Notícies de la web

La universitat espanyola en xifres

L'informe destaca el creixement del rendiment acadèmic a la UPV amb el Pla Bolonya; la baixa taxa d'abandó, i els bons nombres en professores, catedràtiques i pràctiques extracurriculars.

[ 24/02/2020 ]
La Universidad española en cifras

La taxa de rendiment acadèmic de l'alumnat de la Universitat Politècnica de València ha experimentat una gran millora en l'última dècada. En concret, del curs 2006-07 al 17-18, ha passat del 60,12% al 83,43%, la qual cosa representa un increment del 36,83%, que coincideix amb la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

El rendiment acadèmic mesura la quantitat de crèdits superats en relació als crèdits matriculats en cada titulació. Aquest indicador s'interpreta, curs a curs, com la foto fixa en la qual es mostra la dificultat o facilitat amb la qual els estudiants aproven les matèries en les quals es matriculen. Com més allunyats estan els valors del 100%, la taxa indica una major complexitat del pla d'estudis.

Aquest és un de les dades que conté l'informe “La Universitat espanyola en xifres”, dirigit per Juan Hernández Armenteros i José Antonio Pérez García, i editat per Crue Universitats Espanyoles. El treball, que ha analitzat més d'un milió de dades facilitades per 48 universitats públiques i 19 privades, arreplega una altra dada significativa per a la Universitat Politècnica de València. És el corresponent a la taxa d'abandó en primer any per part de l'alumnat de nou ingrés, i que posiciona a la UPV com la cinquena universitat espanyola amb els valors més baixos.

Per al rector, Francisco Mora, el resultat “supera les nostres expectatives i ha sigut possible gràcies a la implicació de tots els centres, escoles i facultats, de la nostra universitat que han animat a la comunitat universitària proposant activitats d'innovació docent i pedagògica amb una alta participació”.


Pràctiques extracurriculars

A més, l'estudi mostra que quasi una quarta part de l'alumnat de la Universitat Politècnica de València realitza pràctiques extracurriculars. En concret, el 23’58% dels estudiants de la UPV duen a terme una estada d'aquest tipus en l'empresa, un valor molt per damunt de la mitjana espanyola, que se situa en el 14,37%.


La UPV, amb més professores que la mitjana espanyola

La Universitat Politècnica de València destaca també en percentatge de dones professores i catedràtiques. De fet, és la politècnica espanyola amb més dones entre la seua plantilla de professorat, un 43% del total, un valor molt superior als de Politècnica de Cartagena (22%), la de Catalunya (25%) o la de Madrid (27%). Fins i tot, en aqueix apartat, la UPV està per damunt de la mitjana espanyola, que se situa en el 41%. Segons el rector Francisco Mora, “malgrat aquest resultat, som conscients que hi ha àrees amb deficiències importants on hem de fer un esforç per incorporar professores, igual que ocorre amb el nivell d'alumnes en camps que seran transcendentals per a la societat en els pròxims anys”.


La Universitat espanyola en xifres, exercici de transparència i rendició de comptes

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, CRUE, elabora anualment l'informe “La Universitat espanyola en xifres”, un estudi que engloba informació de caràcter acadèmic, productiu i financer del total de les universitats espanyoles (públiques i privades; presencials i a distància) i el relaciona amb la situació d'altres sistemes europeus.

De tot això, es desprèn que, des de l'inici de la crisi econòmica, Espanya ha mantingut una seqüència de millora contínua, tant dels seus resultats docents com d'I+D+i, malgrat la reducció del finançament públic i privat i a la hiperregulació de la gestió dels recursos humans i la investigació.


Principals conclusions

Espanya té una proporció d'estudiants universitaris que se situa en la mitjana de la Unió Europea (UE) i l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Però és menor que la de països líders en la matèria, com els Estats Units o el Regne Unit. #Això sí, l'alumnat espanyol pateix unes taxes de matrícules elevades dins del panorama europeu, i un insuficient i excloent sistema de beques.

El rendiment acadèmic i les taxes d'abandó a Espanya resulten equiparables i fins i tot millors que la resta de països desenvolupats; només per darrere del Regne Unit, Irlanda, Israel, el Japó i Corea del Sud.

Finalment, l'estudi destaca que “la universitat espanyola no ha sigut ni és una fàbrica d'aturats. Durant la crisi i fins ara, ha sigut el principal vector de creació d'ocupació, amb 1.135.000 llocs amb requisits de formació superior creats (el 56% del total). A Espanya, els treballadors amb Educació Superior tenen una taxa de desocupació un 39% inferior a la d'aquells que només tenen Educació Secundària postobligatòria”.

Més informacióComparteix aquesta notícia o connecta amb el Campus d'Alcoi de la UPV en mitjans socials

Bookmark and Share


Notícies destacades


La UPV supera amb nota l’inici de la docència virtual La UPV supera amb nota l’inici de la docència virtual
Més de 16.000 usuaris actius en Microsoft Teams i prop de 10.000 en Office 365.
Comunicat de Direcció Comunicat de Direcció
Restriccions en l'accés al Campus d'Alcoi.
Coronavirus Makers Coronavirus Makers
El Campus d'Alcoi de la UPV posa a disposició 7 impressores 3D.
Organització de la Docència Distància 2 Organització de la Docència Distància 2
Comunicat núm.2 de Direcció d'estudis.
Castelló, Alacant i València, entre les més beneficiades Castelló, Alacant i València, entre les més beneficiades
Les mesures per a lluitar contra el COVID-19 redueixen un 64% de mitjana la contaminació de l'aire a Espanya.
Noves mesures excepcionals Noves mesures excepcionals
L'última resolució del rector modifica el funcionament de la UPV.
Vicerectorat d'Alumnat Vicerectorat d'Alumnat
Comunicat del Vicerectorat d'Alumnat, Cultura i Esport.

EMAS (Obri nova finestra)