- -
Universitat Politècnica de València

campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: El campus :: Organs de govern

Comissions acadèmiques

Els sis títols de grau compten amb una comissió academica de títol (CAT). Les seues competències són:

  • Gestió acadèmica del títol i coordinació docent.
  • Proposta de les condicions d'admissió i reconeixement de crèdits a les comissions que a aquest efecte dispose la Universitat Politècnica de València.
  • Resolució de les sol·licituds d'exempció dels requisits de progrés de l'alumnat.
  • Aprovació dels plans de matrícula dels estudiants quan es requerisca.
  • Definició dels objectius anuals de qualitat del Títol.
  • Elaboració de la proposta d'Informe de Gestió del Títol per a l'aprovació pel màxim òrgan de govern de l'estructura responsable del títol.
  • Disseny del Pla de Millora del Títol.
  • Verificació del compliment dels contractes programa.
  • Revisió de guies docents amb rendiment anòmal i adopció de les mesures pertinents.
  • Qualssevol altres que li siguen encomanades per l'òrgan col·legiat de major rang de l'estructura responsable de títol o per la Comissió de Permanència i Avaluació per Currículum.

Títols de grau:A més, els quatre màsters universitaris també compten amb CAT cadascun.


Màsters universitaris:


Presa de possessió de Pau Bernabeu
Inauguració del curs acadèmic 2021-22
Festes de Moros i Cristians
Castell de Castalla

EMAS (Obri nova finestra)