- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: Estudis

Treball Fi de Grau/Màster
Normativa:


Calendari de defenses:

La sol·licitud d'avaluació (defensa) del TFG/TFM es realitzarà en les dates assenyalades en el següent calendari:

Convocatoria Lliurament de documentació Defensa davant el Tribunal
Octubre 2020 01/10 al 07/10 21/10 al 28/10
Novembre 2020 02/11 al 06/11 23/11 al 27/11
Desembre 2020 (*) 01/12 al 04/12 14/12 al 18/12
Febrer-Març 2021 08/02 al 12/02 08/03 al 17/03
Maig 2021 03/05 al 07/05 17/05 al 28/05
Juny 2021 01/06 al 08/06 18/06 al 29/06
Julioy 2021 01/07 al 07/07 12/07 al 28/07
Setembre 2021 23/07 al 30/07 08/09 al 29/09

(*): Convocatòria extraordinària. Només per a alumnes que necessiten aportar el títol per a completar els requisits en matrícula de Màster o altres circumstàncies especials (que seran valorades per l'ERT). S'haurà d'enviar una sol·licitud justificada documentalment abans del 20 de novembre de 2020 mitjançant poli[Consulta] - EPSA - Treball Fin de Grau/Màster - Defensa de TFG/TFM.


Els dies previstos de defensa assignats per a cada titulació en les convocatòries de juliol i setembre seran:

Juliol 2021 Setembre 2021
Alumnes amb preinscripció per al Màster (**) 12 i 13 ---
Grau E. Disseny 15,16 i 19 24, 27 i 28
Grau E. Informàtica 16 i 19 24 i 27
Grau ADE 19, 20 i 21 22, 23 i 24
Grau E. Elèctrica 20 i 21 8 i 9
Grau E. Química 21 i 22 20 i 21
Grau E. Mecànica 22, 23, 26 i 27 14, 15, 16 i 17
Màster MUIPCM 20 i 21 10 i 13
Màster MUIOL 16 10
Màster MUDE 22 13
Màster MUIT 20 i 21 14 i 15


(**): Sólo para alumnos que acrediten preinscripción en Máster u otras circunstancias especiales (que serán valoradas por la ERT). Adicionalmente a la solicitud de defensa se deberá enviar la justificación documental a icatala@upv.es.


Sol·licitud de defensa. Documentació a presentar:

La sol·licitud per a la defensa del TFG/TFM ha de formalitzar-se, en els terminis corresponents, des de la Intranet UPV - Gestió de TFG/TFM (Ebron). L'ajuda del procés de sol·licitud la teniu disponible en el següent document. La sol·licitud a presentar ha d'incloure els següents fitxers:

 • MEMÒRIA. Un fitxer amb el nom 'Memoria' en format PDF, que ha de contenir:
  • El treball complet

  • Portada de la memoria:

   Com a primera pàgina de la memoria la portada emplenada en tots els camps indicats entre claudators [ ]. La portada es pot descarregar des de aquí Portada del TFG.


  • Resum i Paraules clau:

   La segona pàgina de la memoria serà un resum del TFG/TFM tant en la llengua de redacció del treball com en angles. El resum haurà de reflectir el contingut de treball de forma precisa i descriptiva (entre 50 i 200 paraules). En aqueixa mateixa pàgina s'inclouran, com a maxim, 5 paraules clau. Les paraules clau assignades al treball hauran de reflectir la matèria, mètode, lloc o qualsevol altre aspecte rellevant per a la recuperació del treball en cerques bibliografiques en una base de dades. L'alumne emplenara en el formulari les paraules clau en els mateixos idiomes que el resum.


 • ANNEXOS. Tota la documentació annexa que es considere necessària (llistats de programes, aplicacions informàtiques desenvolupades, fitxers audiovisuals, etc.) dins de la carpeta ?Fitxers annexos?, en un fitxer ZIP comprimit.
 • Confidencialitat. Si l'alumne sol·licita la defensa del TFG/TFM amb restricció de publicitat, pujarà la sol·licitud de confidencialitat i el conveni de confidencialitat amb empresa o justificació de generació de patents. En cas de no adjuntar-se serà denegada aquesta opció.
 • Justificant per a la defensa per videoconferència. Document justificatiu per a sol·licitar la defensa per mitjà de videoconferència. En cas de no adjuntar-se serà denegada aquesta opció.
 • Una vegada s'haja comprovat la documentació, s'assignarà a l'alumne un torn, sessió i tribunal per a realitzar la defensa del treball. Es comunicarà a l'alumne, mitjançant correu electrònic a l'adreça institucional de la UPV, a través de la plataforma de Gestió de TFG/TFM. El torn i sessió assignat, així com la ubicació en la qual tindrà lloc la defensa del treball.

  En els següents enllaços pots trobar Recursos i Ajudes per al teu TFG/TFM:


  Criteris d'avaluació:


  Observacions per al Doble Grau ADE + Gestió Turística:

  Ja que es tracta d'un doble títol de grau, els alumnes han de realitzar un TFG en GADE i un TFG en GGT.

  En el segon quadrimestre del 5é curs es realitzarien les pràctiques en empreses (18 ECTS, obligatoris en l'actual pla d'estudis de GGT) i els TFG (15 ECTS dividits en 2 treballs 7,5 + 7,5), de manera que aquest últim quadrimestre es podria desenvolupar sense vinculació concreta a cap dels dos campus.

  El TFG de GGT és de 12 ECTS pero 4,5 corresponen a l'assignatura tècniques de Recerca i presentació del TFG que es proposara online, perque puga ser cursada en 5S A tant pels alumnes que estiguen a Gandia com pels quals estiguen a Alcoi.

  L'alumne podrà optar per elaborar una memòria del TFG de 7,5 ECTS per a cadascun dels títols o una conjunta de 15 ECTS, encara que la defensa ha de fer-se en cadascuna de les titulacions.  Pistes de pàdel de la zona esportiva
  Acte de clausura del curs de la UPV
  Terrassa de la cafeteria del Campus
  Santuari de la Font Roja

  EMAS (Obri nova finestra)