- -
Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 
Inici UPV Alcoi :: Investigació

Estructures d'investigació

La UPV organitza l'activitat investigadora i de transferència de tecnologia a través de diferents estructures. Entre aquestes, es poden citar els departaments universitaris, els instituts universitaris d'investigació i les estructures pròpies d'investigació (conegudes com EPI, que engloben tant els centres i instituts d'investigació com els centres en xarxa).


Completen aquesta sèrie els grups d'I+D+i, que constitueixen l'organització bàsica per al desenvolupament de la investigació i resulten de la lliure agrupació de PDI i d'un altre personal al voltant d'unes determinades línies d'experimentació.
DepartamentsDepartaments

A més de dedicar-se a la docència, els departaments promouen projectes d'investigació.


Instituts Universitaris d´Investigació del Campus d´AlcoiInstituts Universitaris d'Investigació

Centres rellevants d'intensa activitat dedicats a la investigació científica, tècnica i artística.


Estructures Pròpies d´InvestigacióEstructures Pròpies d'Investigació

La Universitat realitza diverses activitats per a difondre les seues investigacions al camp empresarial i a la societat en general.


Grups d´I+D+iGrups d´I+D+i

Constitueixen l'estructura bàsica per al desenvolupament de la investigació en la universitat.

Edifici de Ferràndis
Alumnes en pràctiques de laboratori
Acte de clausura del curs de la UPV
Classes de spinning

EMAS (Obri nova finestra)